Ventilatie


Waarom ventileren?


In oude woningen kwam er verse lucht binnen langs kieren en spleten. Vandaag zijn woningen echter goed geïsoleerd, waardoor u een degelijk ventilatiesysteem nodig heeft.

Ventilatie zorgt voor een gezonde toevoer van verse zuurstof. Zo vermijdt u geurhinder, problemen met huisstofmijt en schimmels in uw woning of kantoorgebouw. Het volstaat niet om soms uw huis te verluchten door uw ramen of deuren open te zetten. Een goede ventilatie ververst namelijk voortdurend de binnenlucht.

 

Wat doet een ventilatiesysteem?


Een ventilatiesysteem brengt verse lucht langs droge ruimten– bijvoorbeeld een slaapkamer of bureau – in de woning. Daarna laat het de verse lucht naar natte ruimten doorstromen. Denk maar aan uw badkamer, keuken of wasplaats. Tenslotte voert het de vervuilde lucht af zonder dat er grote energieverliezen optreden.

 

Welke ventilatiesystemen zijn er?


De volgende vier ventilatiesystemen vindt u terug in woningen:

 

Systeem A


Dit systeem is het meest eenvoudige, maar is eigenlijk niet langer gangbaar. Het zorgt voor een natuurlijke toe- en afvoer van verse lucht. Bij veel wind heeft het daarom grote warmteverliezen tot gevolg. Ook is de koude aan de ramen merkbaar.

 

Systeem B


De aanvoer van verse lucht gebeurt mechanisch, de afvoer natuurlijk. Verse lucht wordt via een elektrische ventilatorin de woning gebracht. Via verticale afvoerkanalen gaat de vervuilde lucht weer naar buiten. In de praktijk ziet u deze vorm van ventilatie echter zelden terug.

 

Systeem C


Hier gebeurthet omgekeerdeals bij ventilatiesysteem B. De toevoer van verse lucht loopt namelijk via natuurlijke roosters in vensters of muren. Elektrische ventilatoren zorgen dan weer voor een mechanische afvoer van vervuilde lucht. Dit systeem behaalt in alle weersomstandigheden degelijke normen.

 

Systeem D


Wanneer u de twee voorgaande systemen samenvoegt, krijgt u systeem D. Zowel de aan- als afvoergebeurt immers met elektrische ventilatoren. Het systeem haalt bovendien de warmte uit de afvoerde lucht, waarna het met die warmte de toegevoerde verse lucht opwarmt.

 

Wat zegt de wet over ventilatie?


Iedere woning hoort over een ventilatiesysteem te beschikken dat 3,6 m³ lucht per uur, per vierkante meter vloeroppervlakte kan toe- en afvoeren.


Wat is de kostprijs van ventilatie?


We werken steeds op maat van de klant. De kostprijs van ventilatie in een woning is dan ook afhankelijk van het ventilatiesysteem waarvoor u kiest.

Samen met u bekijkt C-Technics welk systeem het best voldoet aan uw noden en wensen. Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen met onze specialisten.